آنچلوتی: امباپه و نیمار جانشینان مسی و رونالدو هستند


سرمربی پرافتخار ناپولی به تمجید از ستارگان پاریسن ژرمن پرداخته است.