ادامه تمرینات شاگردان دنیزلی پس از ۴ روز تعطیلی

تمرینات تیم فوتبال تراکتور پس از چهار روز تعطیلی، از سر گرفته شد.