اظهارنظر مدیرعامل پرسپولیس درباره جذب انصاری‌فرد

محمدحسن انصاری‌فرد معتقد است که کریم انصاری‌فرد بهترین بازیکن تیمش است.