الکساندر آرنولد: همه موفقیت‌هایم را مدیون کلوپ هستم

مدافع انگلیسی لیورپول در مورد رابطه اش با یورگن کلوپ صحبت کرده است.