برابری مسی با ژاوی؛ آشنایی با تنها تیمی که به لئو نباخته است!

لیونل مسی تعداد پیروزی های خود با پیراهن بارسلونا را به عدد ۴۷۶ رساند.