ترابزون‌اسپور در حضور ثابت حسینی به مرحله گروهی لیگ اروپا نزدیک شد

تیم مجید حسینی در خانه رقیبش یک پیروزی ارزشمند به دست آورد.