تمدید قرارداد اوبلاک با اتلتیکو مادرید

قرارداد دروازه بان اتلتیکو مادرید تمدید شد.