جریمه نقدی برای ذوب آهن و مربی نساجی

کمیته انضباطی رای انضباطی خود را در خصوص تیم های لیگ برتر و دسته اول صادر کرد.