حضور دی یونگ در لیست آژاکس برای بازی با یوونتوس

ستاره هلندی در لیست تیمش برای بازی با یوونتوس قرار گرفت.