حضور طارمی در پرسپولیس؛ شایعه یا واقعیت؟

زمزمه هایی مبنی بر پیوستن طارمی به پرسپولیس به گوش می رسد.