خبر بد برای رئال مادرید در آغاز فصل؛ هازارد یک ماه خانه نشین شد

ستاره بلژیکی حدود یک ماه خانه نشین شد.