خروج ۵ بازیکن اصلی؛ انقلاب در اتلتیکومادرید

آنتوان گریزمن جدیدترین خروجی اتلتیکومادرید خواهد بود.