در آستانه بازی با پرسپولیس؛ مهاجم پیکان مینیسک پاره کرد

مهاجم تیم پیکان در آستانه بازی با پرسپولیس با پارگی مینیسک روبرو شد.