دوری بلندمدت مدافع منچسترسیتی از میادین


مدافع فرانسوی منچسترسیتی برای مدتی طولانی خانه نشین شد.