دژاگه: بسیار خوب کار کرده ایم/ هواداران کمک زیادی به ما می کنند

بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز گفت: تا این هفته بسیار خوب کار کرده ایم و با حمایت هواداران می توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.