رئال مادرید یا بارسلونا؛ کدام یک در وضعیت بهتری قرار دارد؟

رئال مادرید و بارسلونا به فاصله ۲۴ ساعت فصل را استارت می زنند.