post

رونالدو، مسی و نویر در میان نامزدهای جایزه پای طلایی ۲۰۱۸


۱۰ نامزد دریافت جایزه پای طلایی ۲۰۱۸ معرفی شدند.