زیدان: اگر انتخاب ترکیب تیم بر عهده من نباشد از رئال مادرید خواهم رفت

سرمربی رئال مادرید تاکید کرده تصمیم گیرنده نهایی در مورد انتخاب ترکیب تیم بر عهده او است.