زیدان: نباید مصدومیت‌ بازیکنان را بهانه کنیم

سرمربی رئال مادرید از نمایش شاگردانش راضی نیست.