ساوتگیت: استرلینگ در تیم ملی انگلیس به یک رهبر تبدیل شده است

گرت ساوتگیت سرمربی تیم ملی انگلیس معتقد است که رحیم استرلینگ از نظر سطح کیفی به بلوغ رسیده است و حالا نقش یک لیدر و رهبر را در تیم ایفا می کند.