شگفتی سازان برگامو در گام آخر؛ لا دئا در جست و جوی صدمین گل

آتالانتا تنها یک گل دیگر برای رسیدن به رکورد صد گل زده فاصله دارند.