طرح نوشت؛ دو خوشحالی در یک قاب!


مورینیو و رونالدو خوشحالی های منحصربه فردی به نمایش گذاشتند.