طرح نوشت؛ هازارد بر سر دو راهی مادرید و لندن

هازارد اعلام کرده تصمیمش را گرفته و به چلسی هم اعلام کرده است.