طرح نوشت؛ وقتی جام قهرمانی لیگ برتر ربوده شد!

لیورپول مقابل چلسی به بردی مهم دست یافت.