طرح نوشت؛ وقتی خنده رونالدو تبدیل به گریه می‌شود

جوانان آژاکس بعد از شکست رئال، دست به کار بزرگ دیگری زدند.