عضو جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشخص شد

جانشین مرحوم جعفر کاشانی در هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس مشخص و معرفی شد.