علیرضا جهانبخش : انتظار از خودم برای فصل اول در انگلیس بیش از اینها بود

علیرضا جهانبخش می‌گوید او نتوانست فرم خوب خود را برای برایتون نشان دهد و اعتراف کرد که انتظار بیش از حد از خود داشته است.