فتاحی: مربیان عدم نتیجه‌گیری را به برنامه لیگ ربط ندهند


رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: مربیان عدم نتیجه‌گیری خود در لیگ برتر را به برنامه و تقویم مسابقات ربط ندهند.