قدوس: از پستی که در آمیان دارم خوشم نمی‌آید!


ستاره ایرانی آمیان فرانسه گفت:دوست دارم به یک وینگر آزاد تبدیل شوم که دستش در حملات باز باشد.