قلعه شکست ناپذیر آنفیلد؛ “مانه” به ۵۰ می‌رسد؟

سادیو مانه در آستانه ثبت ۵۰ بازی بدون شکست در ورزشگاه آنفیلد است.