لیگ اروپا؛ صعود آرسنال با وجود تساوی و توقف میلان در اسپانیا


آرسنال و میلان مقابل رقبای خود متوقف شدند.