post

مادر بازیکن عراقی پرسپولیس درگذشت


بازیکن عراقی تیم فوتبال پرسپولیس در غم از دست دادن مادر خود به سوگ نشست.