مدیر ورزشی پاریسن ژرمن: نیمار مرتکب اشتباهاتی شده است

مدیر ورزشی پاریسن ژرمن در مورد آخرین وضعیت نیمار صحبت کرده است.