مسی نخستین بازی فصل بارسلونا را از دست داد

فوق ستاره آرژانتینی دیدار نخست بارسلونا را از دست داد.