مصائب قهرمان اروپا درون دروازه؛ رونمایی از گزینه چهارم کلوپ!

اندی لونرگان به احتمال فراوان دروازه بان لیورپول در بازی مقابل ساوتهمپتون خواهد بود.