post

مقایسه امید ابراهیمی و علی کریمی؛ جانشینِ فرمانده!


شفر برای جانشین امید ابراهیمی روی بازیکنی دست گذاشته که به جز یک آیتم در همه عملکردها از امید ضعیف‌تر بود.