منصوریان: در جدول ما فرق فنی زیادی بین صدر و قعر جدول نیست

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: در جدول ما فقر فنی زیادی بین صدر و قعر جدول نیست تفاوت در مبالغ‌هاست.