منچستریونایتد ناامید از جذب سانچو، امیدوار به خرید جیمز

دنیل جیمز فاصله زیادی با پوشیدن پیراهن یونایتد ندارد.