post

مهاجم اسکاتلندی در آستانه پیوستن به تراکتورسازی


مهاجم اسکاتلندی تیم کیلمارنوک راهی در آستانه پیوستن به تراکتور سازی قرار دارد.