پرسپولیس، جمعه استراحت می کند

با تصمیم کادرفنی سرخ پوشان تیم فوتبال پرسپولیس، فردا جمعه استراحت خواهد کرد.