چند سال ناکامی در بازی‌های بزرگ اروپایی؛ پپ و وسواس فکری؟

آخرین بار پپ گواردیولا، سال ۲۰۱۱ در یک بازی بزرگ اروپایی در خارج از خانه پیروز شد.