کاوانی و تیاگو سیلوا در آستانه ترک پاریسن ژرمن

قرارداد این دو بازیکن در پایان فصل به اتمام می رسد.