کمالوند: به بگوویچ گفتم چه می گویی؟!/ مستحق ۳ امتیاز بازی در سیرجان بودیم

سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت:گوویچ آمد سمت من و متوجه نشدم چی می گفت گفتم چی می گویی؟!