کورتوا: فشارِ رئال مادرید باعث شد تا تلاش خودم را برای پیشرفت کردن دو برابر کنم

تیبو کورتوا علیرغم فصل سختی که در رئال مادرید گذراند، معتقد است که این باشگاه در فصل بعد پیشرفت زیادی خواهد کرد.