کونته: اینتر نیازی به زلاتان ندارد

سرمربی اینتر علاقه ای به جذب زلاتان ابراهیموویچ ندارد.