کونته: اینتر کمک زیادی به سانچز برای بازگشت به فرم خوب خود خواهد کرد

آنتونیو کونته سرمربی اینترمیلان معتقد است الکسیس سانچز ستاره شیلیایی در نراتزوری احیا خواهد شد.