گریزمن: مثلث من، مسی و سوارز از این هم بهتر می‌شود

ستاره فرانسوی بارسلونا اعتقاد دارد هنوز جا برای پیشرفت دارد.