گزارش تمرین استقلال: صیادمنش تمرین کرد

نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال در سال جدید برگزار شد.