گل مشکوک پاختاکور به پرسپولیس/ هم خطا، هم آفساید!

پرسپولیس در اولین بازی آسیایی، با گلی بحث برانگیز به دردسر افتاد.