post

از صادقی و پیروز تا امید و کریمی؛ ساخت دست ژنرال


محمد کریمی که امسال توسط قلعه‌نویی به لیگ برتر آمده، در ماه اول حضورش توانست جایزه بازیکن ماه را از تیم آنالیز نود بگیرد. مرور مشهورترین بازیکنانی که اولین بازی لیگ برتری‌شان را زیر نظر قلعه‌نویی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد بازیکن‌شناسی قلعه‌نویی در این س